Skupina AM
SKUPINA AM
Skupina A1
SKUPINA A1
Skupina R/A
SKUPINA R/A
Skupina A2
SKUPINA A2
Skupina A
SKUPINA A
Skupina B,B1
SKUPINA B,B1

SKUPINA AM

Sú to dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1 s akýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacích motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 okrem bicyklov dodatočne vybavených pomocných motorčekom s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 a s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km.h-1

Cena výcviku : 230€

Podmienky:

 • vek 15 rokov
 • zdravotná spôsobilost
 • odborná spôsobilosť
 • písomný súhlas zákonného zástupcu
 • trvalý pobyt na území SR

Rozsah výcviku:

Teória:
 • 20 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 3 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba
 • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 4 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
 • 3 hodiny: opakovanie
Praktický výcvik:
 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 • 7 hodín: výcvik motorového vozidla
 • 1 hodina: praktická údržba

Kolkové poplatky:

Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok: