Skupina AM
SKUPINA AM
Skupina A1
SKUPINA A1
Skupina R/A
SKUPINA R/A
Skupina A2
SKUPINA A2
Skupina A
SKUPINA A
Skupina B,B1
SKUPINA B,B1

SKUPINA R/A

Sú to vozidlá skupiny ”A” bez obmedzenia.

Cena výcviku : 380 €

Podmienky:

 • vek 24 rokov
 • zdravotná spôsobilost
 • odborná spôsobilosť
 • písomný súhlas zákonného zástupcu
 • trvalý pobyt na území SR

Rozsah výcviku:

Teória:
 • 6 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 1 hodiny: konštrukcia a údržba
 • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 3 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
 • 3 hodiny: opakovanie
Praktický výcvik:
 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 • 16 hodín: výcvik motorového vozidla
 • 1 hodina: praktická údržba

Kolkové poplatky:

Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok:

Cena je orientačná a dohodou.