Skupina AM
SKUPINA AM
Skupina A1
SKUPINA A1
Skupina R/A
SKUPINA R/A
Skupina A2
SKUPINA A2
Skupina A
SKUPINA A
Skupina B,B1
SKUPINA B,B1

SKUPINA B,B1

SKUPINA "B"

a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A, A1 a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie

b) jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla podľa písmena a) a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

Cena výcviku:

B – štandardný výcvik 550 € , pre studentov zlava 20 €

B – individuálny výcvik + 170 €

Podmienky:

 • vek 17 rokov ( v deň záverečnej skúšky )
 • zdravotná spôsobilost
 • odborná spôsobilosť
 • písomný súhlas zákonného zástupcu
 • trvalý pobyt na území SR

Rozsah výcviku:

Teória:
 • 20 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 3 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba
 • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 4 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
 • 3 hodiny: opakovanie
Praktický výcvik:
 • 4 hodiny autotrenažér
 • 4 hodíny autocvičisko
 • 29 hodín praktický výcvik
 • 1 hodina praktická údržba

Výcvik v tomto rozsahu sa vzťahuje na žiadateľa, ktorý nie je držiteľom žiadneho vodičského oprávnenia.


Kolkové poplatky:

Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok:

Cena je orientačná a dohodou.