Skupina AM
SKUPINA AM
Skupina A1
SKUPINA A1
Skupina R/A
SKUPINA R/A
Skupina A2
SKUPINA A2
Skupina A
SKUPINA A
Skupina B,B1
SKUPINA B,B1

SKUPINA A1

Sú to dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, vybavené motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3 a nepresahujúcim 125 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora,  s najvyššou povolenou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 a výkonom najviac 11 kW.

Cena výcviku : 310 €

Podmienky:

 • vek 16 rokov
 • zdravotná spôsobilost
 • odborná spôsobilosť
 • písomný súhlas zákonného zástupcu
 • trvalý pobyt na území SR

Rozsah výcviku:

Teória:
 • 20 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 3 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba
 • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 4 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
 • 3 hodiny: opakovanie
Praktický výcvik:
 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 • 16 hodín: praktická jazda
 • 1 hodina: praktická údržba

Kolkové poplatky:

Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok:

Cena je orientačná a dohodou.