Učebné pomôcky

poskytujeme pre našich žiakov /učebnicu, cd., testy/ a to formou odkúpenia