SKUPINA A,A2 (osobitý výcvik)

“A” sú dvojkolesové motorové vozidlá bez alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h, alebo ktorých zdvihový objem valcov je väčší ako 50 cm3 a výkon motora je viac ako 35 kW. “A2″ sú vozidlá skupiny ”A” s výkonom minimálne 25 kW najviac do 35 kW.

Cena výcviku : 200€

Podmienky veku:

musíte byť držiteľom vodičského oprávnenia najmenej 2 roky :

a.) skupiny A1 ak žiadate o udelenie skupiny A2

b.) skupiny A2 ak žiadate o udelenie skupiny A

 • čestné vyhlásenie
 • zdravotná spôsobilosť
 • odborná spôsobilosť
 • trvalý pobyt na území SR

Rozsah výcviku:

Teória:
 • 6 hodín: pravidlá cestnej premávky
 • 2 hodiny: teória vedenia vozidiel
 • 3 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
Praktický výcvik:
 • 1 hodina: oboznámenie s vozidlom
 • 8 hodín: výcvik vo vedení vozidla
Po absolvovaní osobitného výcviku záverečnú skúšku nerobíte!

Kolkové poplatky:

 • 10€ – za udelenie vodičského oprávnenia ( zakupujú sa, až keď je ukončený výcvik; miesto zakúpenia – pošta, kolkomat ODI Zvolen)
 • 6,50€ – za vystavenie vodičského preukazu ( miesto zakúpenia – pošta, kolkomat ODI Zvolen)

Cena je orientačná a dohodou.