SKUPINA A,A2 (osobitá skúška)

“A” sú dvojkolesové motorové vozidlá bez alebo s postranným vozíkom vybavené motorom,ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h, alebo ktorých zdvihový objem valcov je väčší ako 50 cm3sup> a výkon motora je viac ako 35 kW.“A2″ sú vozidlá skupiny ”A” s výkonom minimálne 25 kW najviac do 35 kW.

Cena za vykonanie osobitnej skúšky : 150€

PODMIENKY VEKU:

musíte byť držiteľom vodičského oprávnenia najmenej 2 roky :

a.) skupiny A1 ak žiadate o udelenie skupiny A2

b.) skupiny A2 ak žiadate o udelenie skupiny A

  • čestné vyhlásenie
  • zdravotná spôsobilosť
  • odborná spôsobilosť
  • trvalý pobyt na území SR

Osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla ste povinný absolvovať vtedy, ak sa nepodrobíte osobitnému výcviku. Táto skúška pozostáva len z praktickej jazdy na motorovom vozidle, čiže test z pravidiel cestnej premávky nepíšete.
Po úspešnom absolvovaní skúšky Vám bude do vodičského preukazu zapísaná príslušná skupina.

Kolkové poplatky:

  • 16,50€ - za udelenie vodičského oprávnenia ( zakupujú sa, až keď je ukončený výcvik; miesto zakúpenia – pošta, kolkomat ODI Zvolen)

Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok:

  • 6,50€ – za vystavenie vodičského preukazu ( miesto zakúpenia – pošta, kolkomat ODI Zvolen)