DOŠKOĽOVACÍ VÝCVIK

Cena výcviku:

sk.AM,A1 150€
sk.A2,A 250€
sk.B,B1 250€

Doškoľovací kurz v autoškole je políciou nariadený vtedy, ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných 12-tich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky, za ktoré mu bola uložená pokuta vo výške 60€ a viac. V takom prípade obdržíte z polície rozhodnutie o absolvovaní doškoľovacieho výcviku v autoškole. K tomuto výcviku si vytlačte a vyplňte príslušné tlačivá, ktoré sú na tejto stránke a prineste ich k nám do autoškoly. Po jeho absolvovaní Vás prihlásime na záverečnú skúšku.

Tá pozostáva z troch častí – písomný test, jazda na cvičisku, jazda v cestnej premávke.

Pozor, ak doškoľovací výcvik neabsolvujete do termínu uvedeného v rozhodnutí z polície, bude Vám vodičské oprávnenie odobraté! Pozor, ak do absolvovania doškoľovacieho výcviku a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky budete viesť motorové vozidlo – nakoľko VP fyzicky mať budete – maríte úradné rozhodnutie!

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky je vodičské oprávnenie v systéme polície odblokované a môžete opäť viesť motorové vozidlo!


Kolkové poplatky:


sk. AM,A1,A2,A
  • 16,50 €– za absolvovanie záverečnej skúšky ( zakupujú sa, až keď je ukončený výcvik; miesto zakúpenia – pošta, kolkomat ODI Zvolen)

sk. B,B1
  • 33 €– za absolvovanie záverečnej skúšky (zakupujú sa, až keď je ukončený výcvik; miesto zakúpenia – pošta, kolkomat ODI Zvolen)

Ceny sú orientačné a dohodou.